Aktier och obligationer

Vad är egentligen det bästa, att investera i aktier, eller i obligationer? Debatten om detta har gått upp och ner samt att vi det senaste decenniet haft en svag börsutveckling. Att se till vilket av dessa två som är det bästa, beror dessutom helt på vilket tidsintervall man undersöker samt hur lång perioden man undersöker är. Om man investerade 1 krona på Stockholmsbörsen 1945, så hade denna krona ökat till 1891 kronor vid årsskiftet 2008/2009, medan obligationskronan hade ökats till 73,30 kronor.  Många säger att aktier slår obligationer på lång sikt. Samtidigt är det högre risk med aktiehandel än vad det är med obligationer.

Om vi gör en jämförelse. Obligationer är skulder och aktie är istället eget kapital. Köper en individ eget kapital, (aktier) så blir den person som investerar ägare i företaget. Det i sin tur innebär att man har rösträtt, samt rätt till del av intäkter som kommer framöver. Köper man istället en skuld (obligation), så blir den individen en kreditgivare till företaget. Man så att säga ”lånar ut”. Som obligationsägare har man förtur till företagets tillgångar om det skulle ske en likvidation.

  • Det vill säga att en person som äger obligationer, får betalt före den person som äger aktier. Dock får inte en ägare till obligationer ta del av företagets vinst, det enda man har rätt till är det nominella värdet plus räntan.
  • Så, obligationer är säkrare, men ger lägre avkastning. Dock kan det vara väl värt att investera i denna form. Medan aktier ger en kortsiktig rörlighet, så ger obligationer en trygghet och en förväntad fast avkastning.

Fonder

Ett annat sätt att äga aktier på är att inte äga dem helt själv. Istället köper du fonder. Fonder gör att du tar del av utvecklingen som sker på aktiemarknaden och kan sprida riskerna utan att för den delen lägga in ett stort kapital. Istället är det professionella förvaltare som sköter alla omplaceringar, samt att de även hanterar utdelning, emissioner, uppköp och andra saker. Det är även enklare att deklarera om du äger fonder istället för aktier. Dock är det högre avgifter att äga fonder. Varje år betalar du en avgift om du äger/ sparar i fonder. Det du betalar är en viss procent av värdet på fonderna.

Det är i de flesta fall så att inga avgifter tas vid köp eller försäljning av fonder, men samtidigt så ökar inte värdet lika mycket, just för att det ska täcka kostnader som fonden har. Värdeökningen hade varit större om du enskilt ägt aktier i fonden. Dock är det vissa fördelar med aktier som gör att det är smidigt att äga dem istället för fonder.

Du får en lägre totalkostnad, du behöver inte begränsa placeringar och du kan välja aktier i ett företag som är mindre. I vissa perioder kan du även välja att stå helt utanför aktiemarknaden. Dock kräver aktieägande att du gör en viss arbetsinsats. Du behöver bevaka dem och se över förändringar med mera för att få den bästa utdelningen och att sälja eller köpa i tid.