Finansieringsplan

När en person ska starta ett eget företag, är det viktigt att nyföretagaren gör en så kallad finansieringsplan. Finansieringen är det viktigaste vid en uppstart av ett företag, eftersom det är startkapitalet som avgör om företaget kan starta överhuvud taget och med hjälp av en finansieringsplan kan du få investerare att satsa pengar i företaget. Även om ett företag är lönsamt, måste det finnas tillgångar för att löner, amorteringar, räntor och fakturor ska kunna betalas. Finns det då inte en bra finansiering, kan företagets pengar bli låsta i kundfordringar eller varor och då kan utgifterna ej betalas i tid. Detta i sin tur kan medföra att företaget tappar kunder och leverantörer då förtroendet sjunker vid utebliven betalning. I en finansieringsplan sätter du upp vilka kapitalbehov som behövs. Först och främst, behövs en tillgång för att kunna betala varor från leverantörer och löner till de som arbetar på företaget. Detta kallas för kortsiktigt kapitalbehov. Därefter behövs ett kapital som kan täcka de kostnader som uppkommer i samband med inköp av diverse maskiner, marknadsföring, byggnader och produktutveckling, alltså ett långsiktigt kapitalbehov.

Viktig buffert

Sist men inte minst, behövs en buffert ifall det skulle uppstå olika problem som till exempel en övergående nedgång i försäljningen eller om någon maskin skulle gå sönder. Detta kallas för ett säkerhetskapitalbehov. Om det finns tillgångar eller värdepapper i företaget, kallas detta för soliditet i en finansieringsplan och detta kan locka till sig fler investerare. Dock är det ovanligt att det finns någon slags soliditet i ett nystartat företag. Finns det extra kapital i företaget som inte är låst till något speciellt användningsområde och är disponibelt omedelbart, skrivs detta som likviditet i finansieringsplanen. Med en finansieringsplan kan personen som startar ett eget företag, ha en bra översyn på den ekonomiska delen i företaget. Huvudsyftet med ett företag är att avkastningen ska vara större än insatsen för att företaget ska gå med vinst.