Moms

När du köper vissa varor eller tjänster, får du betala något som heter moms. Momsen är en skatt som går till staten. Beroende på vilken vara du köper eller vilken tjänst du behöver, betalar man olika procentsatser i moms. Du som köpare, behöver inte tänka på detta då momsen är inbakad i det fasta pris som du betalar för tjänsten eller varan. Har du ett företag behöver du betala moms för de tjänster och artiklar som du bedriver i handeln, dessa ska även redovisas regelbundet. När du som företagare inhandlar tjänster eller varor till ditt företag, har du lov till att få tillbaka moms, men detta gäller inte alla varor och tjänster du köper in. På de flesta tjänster och varor tillkommer moms med 25 %, med det finns även 12 % och 6 % på vissa produkter och servicearbeten. Dessutom finns det en del artiklar och tjänster som faktiskt är momsfria.

Vilken bransch?

Livsmedel är en vara som beskattas med 12 % och till livsmedel räknas handelsvaror som är avsedda att förtäras av människor. Dock gäller detta inte dryck som har en alkoholhalt på över 3,5 %, där får man betala 25 % i moms. Konsthantverk och campingverksamhet är två detaljer som innefattas av 12 % i moms. De produkter och servicearbeten som har 6 % i moms, är bland annat böcker, tidningar, entréavgifter, idrottsverksamhet och kommunikationsmedel såsom buss, tåg och taxi för att nämna några.

 
Det du slipper att betala moms för är läkemedel, lotterier, utbildning, artisters arvoden, försäkringstjänster, vård och omsorg. När man ska starta upp ett företag, är det viktigt att man sätter sig in i de olika momsprocenten och vilka varor/tjänster som omfattas av vilken procent. Vid varje redovisningsperiod ska en deklaration för momsen lämnas in och detta gäller även om du inte har någon moms att deklarera. Om du som företagare inte redovisar momsen, kan du bli ersättningsskyldig.