Att sälja en faktura har såväl för- som nackdelar

Att sälja en faktura genom så kallad factoring är ett ekonomiskt upplägg som många företag använder sig av. Detta är en framgångsrik strategi för att stärka kassaflödet. Likt många andra upplägg och strategier finns det dock såväl för- som nackdelar med att göra detta. Läs vidare för att få insikt i vilka fördelarna och nackdelarna är!

Fördelarna med att sälja en faktura till ett factoringbolag

Det finns flera fördelar med att sälja en faktura till ett factoringbolag:

  • Förbättrat kassaflöde. Den viktigaste fördelen med detta upplägg är den omedelbara tillgången till pengar som möjliggörs. Kassaflödet stärks när du slipper vänta 30, 60 eller 90 dagar på att dina kunder betalar sina fakturor. Istället får du en stor andel av pengarna på direkten via factoringbolaget.
  • Minskad risk för obetalda fakturor. En annan fördel är att detta upplägg ibland innebär att fakturorna säljs utan revers. Vad detta innebär är att risken för obetalda fakturor minskar en hel del för ditt företag. Genom detta upplägg kan du nämligen skydda företaget från fakturor som inte betalas och på så vis säkra företagets intäkter.
  • Ökade möjligheter att växa. När du har tillgång till pengar kan ditt företag enklare ta tillvara på tillväxtmöjligheter. Det kan handla om att ta sig an större ordrar, investera i ny utrustning eller öka marknadsföringsarbetet.
  • Minskad administrativ börda. För ett företag som utnyttjar factoringtjänster medför detta upplägg vanligtvis en minskad administrativ börda. Detta när du slipper lägga tid på att driva in kundfordringar och påminna kunderna om förfallna fakturor.

De potentiella nackdelarna med detta upplägg

Som alla andra upplägg finns det även vissa möjliga nackdelar:

  • Kostnaden. Den främsta potentiella nackdelen med att sälja en faktura är kostnaden för att göra detta. Factoringbolagen tar såklart ut en avgift för sina tjänster. Kostnaden kan därför nagga på dina vinstmarginaler.
  • Kundrelationerna. En annan möjlig nackdel är att kundrelationerna förändras när du köper factoringtjänster. Factoringbolaget tar nämligen över indrivningsprocessen. Om detta sköts på ett dåligt sätt kan ditt företags rykte skadas.
  • Upplägget är avhängigt kundernas kreditvärdighet. Sist men inte minst är detta upplägg helt och hållet avhängigt dina kunders kreditvärdighet. Om de inte är kreditvärdiga kan du få svårt att använda dig av factoringtjänster.