Behöver du en arkitektbyrå?

Behöver du en arkitektbyrå?

Att renovera, bygga om eller bygga nytt kan vara otroligt roligt. Men från stunden som idén om projektet föds tills dess att slutresultatet står klart är det mycket som ska fixas och hinnas med. Dessutom är det mycket olika saker att ha koll på. För att vara säker på att man tar itu med allt det obligatoriska, och även vara säker på att idén faktiskt blir till verklighet, så är det bäst att använda sig av en arkitektbyrå.

Hur går det till?

Steg ett är såklart att som kund välja en arkitektbyrå att ta första kontakt med. Därefter har kunden ett introduktionsmöte med arkitektbyrån, där det huvudsakliga syftet är för arkitektbyrån att presentera sig, visa upp sina meriter och informera om sina arbetsmetoder. Detta möte kan antingen ske på byråns kontor eller vid den plats där renoveringen eller nybygget ska ske. Sedan får kunden berätta om sin idé och sina behov och önskemål. Därefter är det upp till kunden att känna efter om det känns rätt. Om det känns rätt så anställer kunden arkitektbyrån. Då fortsätter arkitekterna att lyssna på kundens behov och arbetar gemensamt fram mer konkreta idéer och planer. Arkitekten kan eventuellt behöva mer kompletterande uppgifter innan man kan gå vidare.

Att arbeta fram en skiss

I nästa steg jobbar arkitekterna med att ta fram en idéskiss. I samband med det frågar arkitektbyrån kunden efter deras budget, för att kunna hålla sig till realistiska idéer. Genom idéskissen blir kundens önskemål och behov mer konkreta. Vid ritningen av idéskissen inkluderar arkitekten även andra detaljer så som exempelvis hur tomten ser ut, hur det eventuella huset är placerat på tomten och olika sorters anpassningar till tomtens mark. Denna skiss lämnas sedan över till kunden från arkitektbyrån vid nästa möte, varpå kunden kan efterfråga vissa ändringar då nya idéer kan uppstå under processens gång. Detta fortsätter tills dess att kunden är hundra procent nöjd med skissen. När idéskissen är färdig så genomför arkitektbyrån en kostnadsbedömning vilken därför presenteras för kunden.

Tillstånd

Efter dessa kreativa steg, vilka kan ta olika lång tid beroende på arkitekt, kund och budget, så är det dags för att ansöka om alla de tillstånd som kan tänkas behövas för kundens ombyggnad eller nybygge.

Lär dig mer om processen för en arkitekt på den här sidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *