Dessa funktioner bör ditt hemlarm ha

Dessa funktioner bör ditt hemlarm ha

Förutom ett hemlarm finns det flera ytterligare saker som du bör ha i åtanke när du försöker säkra din bostad. Även dessa säkerhetsfunktioner har dock en kostnad. Så för dig som bostadsägare är det viktigt att göra en avvägning mellan kostnaden för larmet och de funktioner som du vill ha och behöver. Du har ju till exempel ingen större nytta av ett system med alltför många funktioner där du knappt förstår hur hälften av dessa fungerar.

Vanliga funktioner i hemlarm

Dessa är några av de vanligaste funktionerna som hemlarm på den svenska marknaden kan vara utrustade med:

Husdjursvänliga sensorer

Det är väldigt vanligt att familjens husdjur råkar utlösa larm i bostaden. Det kan därför vara värt att investera i ett hemlarm med husdjursvänliga sensorer om du har ett eller flera husdjur i din bostad. Ett sådant system kan du nämligen anpassa så att larmet inte utlöses av att ett husdjur vandrar förbi en sensor.

Fjärrstyrning

Om du har problem med ditt hemlarm kan detta ofta identifieras och åtgärdas utanför bostaden. Ett larm med fjärrstyrning har dock vanligtvis en löpande avgift som du behöver betala, antingen som ett separat avtal eller som en del i det ordinarie avtalet med larmoperatören. Samtidigt kan denna lösning låta dig känna dig trygg även när du vet att huset är tomt och obevakat.

Panikknapp

En funktion som på senare år har letat sig in i allt fler hemlarm är panikknappen, eller trygghetslarmet som det också kallas. Denna knapp kan vara lämplig inte minst om du låter installera ett larmsystem åt en äldre släkting eller en person med begränsad rörlighet.

Ytterligare sensorer och detektorer

Ett simpelt hemlarm lämpar sig väl för att skydda mot inbrottstjuvar. Det är dock möjligt att utöka larmsystemet med ytterligare sensorer och detektorer för att på så vis öka säkerheten och få ett mer komplett skydd i bostaden. Du kan till exempel införskaffa sensorer och detektorer som upptäcker rökbildning, översvämningar och liknande i hemmet. Sådan utrustning kan ge en extra trygghetskänsla och låta dig sova särskilt gott om natten.

Du behöver troligtvis inte alla ovanstående funktioner men vi hoppas att du har fått en bild av

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *