Olika aspekter på ekonomi

Det svenska ordet ekonomi används idag till en mängd olika saker. Ekonomi kan betyda dels resurshantering, men även hur ett lands ekonomiska system ser ut. Ofta har de flesta benämningar av olika ekonomier samband med varandra på ett eller annat sätt.
När vi talar om ekonomi så finns det idag dels studiet av ekonomi. Dessa kan delas in i grupper beroende på vilken typ av ekonomi de behandlar.
Nationalekonomi är studiet av enskilda aktörers beteende, så kallad mikroekonomi samt ekonomier som en helhet, så kallad makroekonomi. Studier inom nationalekonomi innefattar olika typer av teorier när det kommer till utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel

Studier och utbyten

Företagsekonomi är som det låter; studier av ett företags ekonomi. Här hittar vi marknadsföring, anskaffning och produktion, redovisning, ekonomistyrning och organisation. Finansiell ekonomi innefattar handelsutbyten med pengar eller värdepapper.
Ekonomisk historia studerar hur den ekonomiska förändringen sett ut genom tiderna.
Evolutionär ekonomi behandlar ekonomiska förändringsprocessen av innovationer och institutioner. Privatekonomi är den ekonomi alla kommer i kontakt med. Det handlar om färdigheten att kunna hantera de ekonomiska resurser som finns i ett hushåll. Därutöver finns det även ekonomiska system, som kan vara betalningsmedel, ägande och lagar. Några ekonomiska system som kan nämnas är marknadsekonomi, blandekonomi, kapitalism och resursbaserad ekonomi.

 
Ekonomi är något som berör alla på mer eller mindre sätt. Ekonomi kan påverka oss alla. Hur ekonomin är utformad i ett samhälle påverkar, liksom dina egna ekonomiska val styr din vardag. Om du kan mer om ekonomi, så kan du göra bättre val. Ekonomi är något som många tror är svårt och enbart till för experter eller de som studerar olika typer av ekonomier. Dock är det inte experterna som kan styra hur samhället ska se ut, utan det är upp till oss, att påverka hur vi vill att det ska vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *