Preferensaktier och stamaktier – vad är skillnaden?

Det här med aktier kan kännas lockande, svårt och riskfyllt på samma gång och det kan krävas lite mod att som hoppfull, men okunnig, nybörjare ge sig in denna nya djungel av termer och regler. Men om man inte spelar, kan man inte heller vinna. En bra vinnarstrategi är att lära sig spelreglerna. Det finns till exempel flera olika typer av aktier och det finns olika för- och nackdelar med dem. Här kommer en snabbgenomgång av preferensaktier men även stamaktier. Två olika aktietyper som ett bolag kan ha.

Stamaktier – den vanligaste aktietypen

Stamaktier är den absolut vanligaste formen av aktier och som namnet antyder är dessa aktier det som vanligen utgör ”stammen” och majoriteten av ett bolags aktier. Stamaktier brukar delas upp i A- och B-aktier. En A-aktie har ett högre röstvärde vid en bolagsstämma. Oftast är ägarna av A-aktier därför de personer som ursprungligen startade företaget eller som har varit med och investerat i bolaget sedan dess början. Enligt gällande regler får en A-aktie ha ett tio gånger högre röstvärde än en B-aktie. En A-aktie som ger större inflytande är logiskt nog vanligen även mycket dyrare att köpa än en B-aktie. För en privatperson som hoppas på att göra en vinstgivande investering är en aktie som är billig i inköp men som har en hög omsättning att föredra. Det är därför alltså vanligtvis B-aktier som är intressanta bland stamaktierna.

Vad är preferensaktier?

När man börjar läsa om aktier stöter man snart på preferensaktier. Vad är då detta? Preferensaktier, som med slang kallas för preffar, är lite annorlunda än stamaktier. De ger ingen ägarandel eller rösträtt på årsstämman utan är istället ett sätt för ett bolag att ”låna” in pengar. En preferensaktie påminner därför lite om en företagsobligation och ges ut mer sällan än stamaktier. Aktierna löses oftast in efter ett tag, det vill säga återköps av bolaget. Det kan ses som att lånet återbetalas.

Dessa aktier har, upp till en viss gräns, företräde vid utdelningen, och om ett företag till exempel skulle gå i konkurs ger preferensaktier också förtur före stamaktierna vid utdelning av ett eventuellt överskott. Preferensaktier garanterar därför en viss utdelning en till fyra gånger om året, till skillnad mot stamaktier som alltid bara har en utdelning om året. Det kan vara trevligt att få flera utdelningar. Utdelningen är dock, till skillnad mot stamaktierna, förbestämd och stamaktier kan därför ge större vinster men även större förluster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *