Vad är bokföring?

Bokföring ska upprättas av alla som driver näringsverksamhet. Så har du ett företag så är detta något som du måste göra. Det spelar ingen roll vad det är för företagsform eller omfattning av din verksamhet. Det kan vara idé att anlita en revisor Borlänge om du inte vill ägna dig åt redovisning och bokföring på egen hand. Bokföring i sig är så att säga ett praktiskt arbete med att löpande registrera ekonomiska händelser i företaget. Det innebär allt från inköp till försäljning. Att bokföra innebär att du ordnar dina kvitton, fakturor samt andra underlag, du registrerar dem och redovisar dem sedan i en registerordning och i systematisk ordning.

Varför måste du göra bokföring?

Du måste göra en bokföring, dels för din egen skull, dels för andra intressenter. Du kan använda dig av din bokföring för att få svar på frågor. Bland annat kan du ta fram aktuella lägesrapporter som ger dig svar på hur månadens resultat blev, jämföra dessa resultat med förra månaden eller hela året. Du kan även via din bokföring se hur mycket pengar du kan ta ut, samt att det kan hjälpa dig att ta ekonomiska beslut som rör företaget. Du kan få hjälp av en redovisningskonsult med mycket som rör ditt företags ekonomi. Det genom att anlita en revisor i Borlänge. Din bokföring kan även vara av intresse för andra, så som finansiärer, skatteverket, leverantörer, kunder eller investerare. Som företagare har du det som kallas för bokföringsskyldighet.

Du kan bokföra själv eller anlita hjälp

Bokföring kan ske manuellt med papper och penna eller via ett bokföringsprogram. Är det så att du har många olika sorters affärshändelser inom din verksamhet, så underlättar det att ha en revisor i Borlänge till din hjälp. Bokföringen kan kännas svår och ta tid, särskilt om du har ett nystartat företag. Det finns även många regler som ska följas till punkt och pricka. Därför kan det vara skönt att anlita hjälp i form av en redovisningskonsult, eller en redovisningsbyrå. Oavsett om du sköter bokföringen på egen hand eller via hjälp så är det du som ansvarar för att den är korrekt. Alla underlag som du har i din bokföring måste du även spara i 7 år. Bra tips kring bokföring är att du ser till att göra det regelbundet. Du bör hålla ordning på verifikationerna samt att du bör se till att fakturera ofta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *