Så fungerar tjänstepension för dig med eget företag

De flesta arbetsgivare i Sverige betalar in tjänstepension för sina anställda. Det är därmed inget som de anställda behöver bry sig om. De som driver eget företag bör däremot ha en tydlig plan för sin tjänstepension.

Tjänstepension – Eget företag

Det finns en rad frågor som rör tjänstepension för de med eget företag. Som egenföretagare ligger hela ansvaret på dig att tjänstepension avsätts. Det finns inget lagkrav på detta, vilket kan vara orsaken till att många företagare missar denna avsättning, men utan tjänstepension kommer den totala pensionsavsättningen bli betydligt lägre.

Hur mycket bör sparas?

Ett riktmärke är att försöka avsätta 4,5 – 6 % av bruttolönen i tjänstepension. Det är nämligen denna summa som arbetsgivare betalar vid anställning – förutsatt att avtalet anger att avsättning ska ske. En person med eget företag som tar ut en bruttolön på 30 000 kr bör alltså betala in ca 1500 kr i månaden.

Enkla lösningar för företagare

De som driver företag vill primärt lägga sin arbetstid på sin unika verksamhet – och minimalt tid på administration. Utifrån detta har flera tjänster vuxit fram som gör det enklare för företagaren att betala in tjänstepension. Detta oavsett om det är en enskild näringsidkare eller ett aktiebolag – oavsett om det är en enda person eller 100-tals anställda.

Däremot kan upplägget vara olika, avgifterna på varierande nivåer och utbudet av sparalternativ extremt varierande. Det är alltså viktigt att granska dessa tjänster utifrån dessa punkter och sedan välja en som kan erbjuda en så smidig lösning som möjligt.

  • Förstå den pensionsprodukt som tecknas
  • Förstå prismodell och vad det egentligen kostar
  • Få hjälp med administration

De som har eget företag kan därmed kontakta ett av de företag som erbjuder dessa tjänster och se vilken paketlösning som går att ordna.

Överblick online

Det ska inte bara vara enkelt att spara – det ska även vara enkelt att få överblick över tjänstepensionen samt kunna omfördela sparandet. Detta är en punkt som verkligen har utvecklats senaste åren. Förr betalades tjänstepension in, av arbetsgivare och de med eget företag, men utan att det var enkelt att se belopp och fonder.

Transparens, inte minst gällande priser, samt användarnas vilja att enklare kunna påverka sparandet har gjort att nya tjänster vuxit fram. Tjänster som förenklar hanteringen av denna del av pensionen – inte minst för de som driver eget företag och behöver hitta en specialanpassad lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *