Svenska investmentbolag

Ett investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag. Det finns många fördelar med att köpa aktier i investmentbolag. Bland annat innebär det att man tar rygg på proffs, men till skillnad från när man köper fonder betalar man ingen avgift, förutom courtaget hos aktiemäklaren förstås. Man uppnår också en större riskspridning i den egna portföljen eftersom varje investmentbolag äger flera olika bolag. Vi har skapat en lista med de tio största investmentbolagen i Sverige. För ytterligare information om aktier hänvisar vi till ekonomikompassen.se

 • 1. Investor
  Investor är ett företag inom Wallenbergsfären. Det är det överlägset största investmentbolaget, har en lång tidshorisont och utövar ett stort inflytande på de bolag som ingår i portföljen. Bland Investors största innehav finns Atlas Copco, ABB, SEB och Astra Zeneca.
 • 2. Industrivärden
  På andra plats sett till börsvärdet hittar vi Industrivärden. Det är ett investmentbolag som bildades av Handelsbanken efter kraschen på 1930-talet för att banken skulle kunna dela ut erhållna aktieinnehav till sina ägare. De största bolagen i Industrivärdens portfölj är Handelsbanken, Volvo, Sandvik och Essity.
 • 3. Kinnevik
  Kinnevik domineras av Stenbeckfamiljen och har ett stort fokus på e-handel och telekom. Det största innehavet är e-handelskedjan Zalando och bolaget äger även e-handelsbolaget Global Fashion Group. Andra stora innehav är telekombolagen Millicom och Tele2.
 • 4. Lundbergs
  Lundbergs är ett investmentbolag med mycket lång tidshorisont. Lars Erik Lundberg grundade företaget i sin lägenhet i Norrköping 1944 med inriktning på bostadsbyggen. Sedan 1980-talet har bolaget breddat sin verksamhet och idag utgör fastighetsdelen drygt 18 procent av portföljen. Några av de övriga bolagen är Industrivärden (se ovan!), Hufvudstaden, Holmen och Indutrade.
 • 5. Latour
  Latour kan vara intressant för den som vill få exponering även mot onoterade bolag. Bolaget har nämligen två portföljer – en med helägda industribolag och en med börsnoterade bolag. Bland de börsnoterade bolagen finner vi bl.a. Assa Abloy, Tomra, Sweco och Fagerhult.
 • 6. Bure Equity
  Bure Equity uppstod ur de avvecklade löntagarfonderna i början av 1990-talet. Bure deltar aktivt i portföljbolagen för att påverka verksamheten i rätt riktning. De två absolut största innehaven i Bures portfölj är Vitrolife och Mycronic. Cavotec, XVIVO Perfusion och Bure Growth är tre andra stora innehav.
 • 7. Öresund
  Öresund investerar huvudsakligen i svenska värdepapper och med lång tidshorisont. Till målen hör att ha en hög soliditet och låga förvaltningskostnader. I Öresunds portfölj finns bl.a. Fabege, Bilia, Svolder, Catena Media och Scandi Standard.
 • 8. Creades
  Creades uppstod i årsskiftet 2011-2012 när Öresund delades i två bolag. Investmentbolaget investerar i både noterade och onoterade bolag inom Small Cap och Mid Cap och har som strategi att vara en aktiv ägare. I portföljen hittar vi bl.a. Avanza, Lindab och Acne Studios.
 • 9. Svolder
  Även Svolder har siktat in sig på små och medelstora bolag med långsiktig tillväxtpotential men handlar i huvudsak med aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. De fem största innehaven är Troax, Platzer Fastigheter, XANO Industri, GARO och Acando.
 • 10. Traction
  Traction investerar även det i små och medelstora bolag. Bolaget har både noterade och onoterade aktier genom ett aktivt ägande. Bland de noterade innehaven finns Nilörngruppen, Drillcon, OEM International, Softronic och BE Group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *