Vad är personlig borgen inom företagslån?

Företagslån kan tecknas med eller utan säkerhet. I det fall som företaget inte kan pantsätta en fastighet, aktier eller annat i säkerhet krävs generellt personlig borgen. Vad innebär det för lånet och låntagaren?

Personlig borgen krävs oftast vid företagslån utan säkerhet

Vid stora företagslån krävs nästan uteslutande borgen. Det kan innebära lån på ett flertal miljoner och för att banken ska vara säker på att få lånet återbetalt kan pantsättning ske av exempelvis fastigheter eller inventarier. När det kommer till lägre belopp, upp till ca 1 miljon, kan företagslån tecknas utan denna säkerhet. Hur ska då banken vara säker på att få tillbaka pengarna? Svaret är att de generellt kräver personlig borgen vid dessa lån.

Säkerhet i den personliga ekonomin

I ansökan till företagslånet anges information om företaget och dess verksamhet. Utöver detta vem som kommer gå i personlig borgen för lånesumman. Det behöver i detta fall vara en person som är ägare av företaget, sitter i styrelsen eller på annat sätt har rätten att teckna lån i företagets namn. Det som nu sker är att denna person blir totalt betalningsskyldig för lånet. Skulle banken inte få tillbaka pengarna av företaget (exempelvis vid konkurs) kommer hela skulden att kunna drivas in från den personen. På detta sätt skapar banken en säkerhet – i den personliga ekonomin hos personen som går i borgen.

Ett exempel

  • Ansökan
    Pelles Svets AB ska ansöka om ett företagslån på 75 000 kr för en investering i en maskin. Han går till sin företagsbank som direkt nekar honom lån eftersom han inte har något som kan användas som säkerhet.
  • Personlig borgen
    Pelle söker nu företagslån hos de mindre långivarna och får då svaret att man måste gå i personlig borgen för att få lånet beviljat. Han anger att han vill göra detta och långivaren tar kreditupplysning både på honom och på företaget innan lånet betalas ut.
  • Problem med betalningen
    Men redan kommande månad sker en händelse som innebär att Pelle inte längre får kunder. Utgifterna är stora och han klarar inte av att betala alla, däribland lånet. Banken vänder nu kravet direkt mot Pelle. Han har inte heller denna summa att betala och blir tvungen att sälja sin bil för att ha råd med lånet. Det var inget han tänkte på när han skrev under det personliga ansvaret för lånet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *