Företagskrediter via snabb översikt

Traditionella företagslån har absolut sin plats i ditt företags portfölj av finansieringslösningar. Ett lån gör det möjligt att låna upp mycket pengar vid ett och samma tillfälle. Men samtidigt behöver du betala ränta på hela beloppet och därmed kan lösningen vara ganska kostsam. På webbplatsen https://a5.nu/ kan du läsa om dels företagslån men även om andra finansieringslösningar för företag. Det alternativ som vi tänkte fokusera på här är företagskrediter.

Vilka är fördelarna med att skaffa en företagskredit?

Som du märker när du går in på hemsidan A5.nu handlar sajten om dels företagslån och dels företagskrediter. Men hur skiljer sig dessa bägge finansieringslösningar egentligen åt? Vilka är fördelarna med att skaffa en företagskredit?

Det finns flera skäl till varför du kan vilja öppna en kreditlina åt ditt företag:

  • Flexibilitet. Detta är den främsta fördelen med att använda sig av företagskrediter. Via kreditlinan får du tillgång till likvida medel när du som mest behöver det. Sedan betalar du tillbaka de lånade pengarna och kan därefter använda krediten om och om igen upprepade gånger.
  • Buffert. Krediten kan betraktas som en slags buffert vilken du använder närhelst du behöver den. Du kan på så vis enkelt täppa till luckor i kassaflödet och därigenom finansiera löpande driftskostnader samt hantera oförutsedda ekonomiska utmaningar.
  • Låg tröskel. Det är generellt sett enklare att beviljas en företagskredit än ett företagslån. Dessutom behöver du vanligtvis inte tillhandahålla någon form av säkerhet för krediten.
  • Tillväxtdrivande. I en utmanande och konkurrensutsatt företagsmiljö behöver ditt företag kunna anpassa sig och vara dynamiskt. En kreditlina gör det möjligt för företaget att få kassaflödet att strömma mjukt och fint in i företaget och ut ur detsamma. Därmed är denna finansieringslösning tillväxtdrivande då den gör det möjligt för dig som företagare att möta ett föränderligt behov på marknaden samt att driva tillväxt.

Företagskrediter utan UC

Som du säkert redan vet går det att ansöka om företagslån utan UC. Men visste du att det även är möjligt att skaffa en företagskredit utan att behöva blanda in UC i samband med kreditupplysningen? Detta är en möjlighet som A5.nu skriver om på sin webbplats – besök den för att läsa mer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *